Логотип Черкасского Юридического БюроЯку систему оподаткування обрати?

           Яку обрати систему оподаткування — одне з найбільш хвилюючих питань для підприємців-початківців. Таке рішення повинно бути обміркованимадже саме від нього залежить,скільки податків потрібно сплачувати та як часто доведеться подавати звітність.Підприємці в своїй діяльності  можуть застосовувати дві системи оподаткування – загальну та спрощену. Причому за спрощеної системи вони можуть застосовувати 3 групи (1-3).

Ми допоможемо вам обрати найбільш оптимальну систему оподаткування для вашого бізнесу.

Порівняльні характеристики 4 основних систем оподаткування фізичних осіб-підприємців:

Обмеження по обєму виручкита кількості робітників

Система оподаткування

Обмеження по обєму виручки та кількості робітників

Загальнасистема

Немає обмежень

Єдиний податок

1 група

Об’єм прибутку протягом рокуне повинен перевищувати300 000 грн. Можна працювати тільки самостійно без найманих працівників.

Єдиний податок

2 група

Об’єм прибутку протягом рокуне повинен перевищувати1,5 млн грн. В трудових відносинах з підприємцем одночасно може перебувати не більше10 осіб

Єдиний податок

3 група

Об’єм прибутку протягом рокуне повинен перевищувати5 млн грн. Обмежень по кількості робітників немає

 

Обмеження за видами діяльності

Система оподаткування

Обмеження за видами діяльності

Загальна  система

Немає спеціальних обмежень(види діяльності, які заборонено здійснювати підприємцям, перерахованів ст. 4 Закону"Про підприємництво")

Єдиний податок

1 група

Мають право тільки роздрібної торгівлі товарамина ринкута надавати побутові послуги населеннюза затвердженим переліком побутових послуг

Єдиний податок

2 група

Мають право надавати послуги(в томучислі побутові) платникам єдиного податкута/абонаселенню, а також здійснювати виробництво, продаж товарів, діяльність в сфері готельного господарства.
Заборонено надавати посередницькі послугиз купівлі, продажу, оренди таоцінцки нерухомого майна, а також здійснювати діяльністьзвиробництва, поставки, продажу(реалізації) ювелірних тапобутових виробівз дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного камінняорганогенного утвореннята напівдорогоцінного каміння.

Єдиний податок

3 група

Спеціальних обмежень за видами діяльності немає.

 

Види діяльності, котрі не можна здійснювати за умовисплати єдиного податкуні в одній з груп:

–  виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу ГСМ в ємностях до 20 л, пива та столових вин);
–  видобуток, виробництво, реалізація дорогоцінних металів та каміння, в тому числі органогенного утворення (з виробництва, поставки, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
–  видобуток, реалізація корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
–  діяльність в сфері фінансового посередництва , крім діяльності страховими агентами, сюрвейерами, аварійними комісарами та аджастерами;
–  діяльність з управління підприємствами;
–  надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);
–  діяльність з продажу предметів мистецтва та антикварату, з організації торгів (аукціонів) предметами мистецтва, колекціонування або антикваріату;
–  діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
–  технічні випробування та дослідження (гр. 74.3 КВЕД ДК 009:2005);
–  діяльність в сфері аудиту;
–  надання в оренду земельних ділянок загальною площею більше 0,2 гектара, жилих приміщень та/або їх частин загальною площею більше 100 кв. м, нежилих приміщень (будівель, споруд) та/або їх частин загальною площею більше 300 кв. м;
–  діяльність страхових (перестрахових) брокерів;
–  діяльність з проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);
–  обмін валют.
Не зможуть бути платниками єдиного податку нерезиденти України.

 

Порядок реєстрації в якості платника податків

Система оподаткування

Порядок реєстрації в якості  платника податків

Загальна система

Орган ДФСсамостійно здійснюєпостановку на облікпідприємця не пізніше наступного робочого дня  з дня отримання відомостейвіддержавного реєстратора.
Якщо підприємець не подавзаяву про припиненняспрощеної системи оподаткуання, вінавтоматичновважається таким, щопрацює за загальною системою. 
Ніяких заяв до податкової  служби подавати  не потрібно. Однак до моменту отримання доходів відпідприємницької діяльностіслідзареєструватив податковійінспекціїКнигу облікудоходів тавитрат, в якій будевестись облікрезультатів господарської діяльності.

Єдиний податок

1 і 2 група

Якщо підприємець бажає зразу після держреєстрації працювати за спрощеною системою, він може подати заяву про припинення спрощеної системи оподаткування першої (другої) групи безпосередньо держреєстратору при реєстрації в якості підприємця. Якщо він цьогоне зробив, то до кінця місяця, в якому проведенодержреєстрацію,слід подати таку заявудо органу ДФС. 
Заново створений підприємецьбуде вважатися платником єдиного податкус 1-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому була здійснена держреєстрація.

Підприємець, що бажає перейтина єдиний податок  ззагальної системи оподаткування, повинен подати заяву до органу ДФСне пізніше ніж за 15 календарних днівдо початку  кварталу. Такий перехід можна здійснювати  тільки один раз протягом календарного року.
За бажанням,зареєстрований платник єдиного податку  може безкоштовноібезумовно отриматив податковій інспекціївитяг з реєстру платників єдиного податку.

Єдиний податок

3 група

Якщо підприємець бажає відразупісля держреєстраціїпрацювати за спрощено системою, він може подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткуваннятретьої групибезпосередньо держреєстратору  при реєстрації в якості підприємця.Якщо він цього не зробив, то необхідно протягом 10 днів після реєстрації  подати заяву до органу ДФС. 
Він буде вважатися платником єдиного податкуз дня його держреєстрації.
Підприємці, які бажають перейти на єдиний податокз інших систем оподаткування, повинні подати заяву до органу ДФС  не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку кварталу.
За бажанням,зареєстрований платник єдиного податку  може безкоштовноібезумовно отриматив податковій інспекціївитяг з реєстру платників єдиного податку.

 

Ставки податку

Система оподаткування

Ставки податку

Загальна  система

Податок з доходів нараховується за ставками:
– 18% чистого місячного доходу.
Чистий дохід визначається як різниця між валовим доходом(виручкою) та витратами, безпосередньо пов’язаними з його отриманням.
Витрати враховуються на основі первинних документів. Перелік витрат встановленийст. 177 ПКУ.

Єдиний податок

1 група

Ставки єдиного податку встановлюються міськими радами в залежності від виду господарської діяльностів межах до 10% мінімальної заробітної плати з розрахунку на місяць, встановленої на 1 січня звітного року.

Якщо підприємець здійснює декілька видів господарської діяльності, податок сплачується за більшою ставкою.
Передбачена ще одна ставка в розмірі15% отриманого доходу. Вона застосовується до наступних доходів:
– суми перевищення об’єму доходу  300 000 грн.;
– доходу, отриманого від не вказаного в реєстрі виду діяльностіабо забороненого виду діяльності;
– доходу, отриманому з застосуванням не грошових форм розрахунку.
Доходи, отримані на умовах роботи єдиного податку, не включаються доскладу загального річногооподатковуваного доходу фізичної особи.

Єдиний податок

2 група

Ставки єдиного податку встановлюються місцевими радами в залежності від виду господарської діяльностів межах до 20% мінімальної заробітної плати в розрахунку на місяць, встановленої на 1 січня звітного року. Доплат податку за працівників не передбачено. 
Якщо підприємець здійснює декілька видів господарської діяльності, податок сплачується за більшою ставкою.
Передбачена ще одна ставка в розмірі15% отриманого доходу. Вона застосовується до наступних доходів:
– суми перевищення об’єму доходу1,5 млн грн.;
– доходу, отриманого від не вказаного в реєстрі виду діяльностіабо забороненого виду діяльності;
– доходу, отриманому з застосуванням не грошових форм розрахунку.

Єдиний податок

3 група

Можна застосовувати одну з двох ставок єдиного податку котрі вираховуються у відсотках від доходу:
– 3% і сплата ПДВ у відповідності з нормами  р. VПКУ;
– 5% – якщо підприємець не являється платником ПДВ;
передбачена ще одна ставка в розмірі 15% отриманого доходу. Вона застосовується до наступних доходів:
– суми перевищення об’єму доходу5 млн грн.;
– доходу, отриманого від невказаного в реєстрі виду діяльностіабо забороненого виду діяльності;
– доходу, отриманому з застосуванням не грошових форм розрахунку.

 

Порядок сплати податку

Система оподаткування

Порядок сплати податку

Загальнасистема

 Податок сплачується авансом. Авансові платежі по податку на доходи   вираховуються підприємцем самостійноза фактичним даними, вказаними в книзі доходів та витратза кожнийквартал. До бюджету вони сплачуютьсядо 20 квітня, до 20 липняи до 20 жовтня. За четвертий квартал авансовий платіж не сплачується. Якщо за результатами якогось кварталу доходу немає, авансовий платіж також не сплачується. 
Остаточний розрахунок податкуздійснюється на основі даних річної декларації, з урахуванням внесених авансових платежів.

Єдиний податок 1 і 2 група

Єдиний податок сплачується щомісяця авансомне пізніше 20 числа поточного місяця.

Єдиний податок 3 група

Єдиний податок сплачуєтьсяпротягом 50 календарних днівпісля закінчення звітного кварталу.

 

Порядок подання звітності

Система

оподаткування

Порядок подання звітності

Загальна система

Декларація про доходи подається раз в рік не пізніше 9 лютого наступного року.

Заново створені та ті підприємці, що перейшли на спрощену систему оподаткування, звітують про результати роботи в першому кварталі, потім– раз в рік.

Єдиний податок

1 і 2 група

Податкова декларація подається один раз в рік протягом 60 календарних днів після закінчення звітного року.

Єдиний податок

3 група

Податкова декларація подається щоквартально протягом40 календарних днів після закінчення звітного кварталу.

 

Облік доходів і витрат

Система

оподаткування

Облік доходів та витрат

Загальна система

Облік ведеться в  Книзі обліку доходів та витрат, форма якої затверджена наказом Міндоходів від 16.09.2013 р. № 481

Єдиний податок

1 і 2 групи

Облік ведеться в Книзі обліку додів, форма якої затверджена наказом Мінфіну України від 19.06.2015 р. № 579

Єдиний податок

3 група

Підприємці на 5%- вій ставці ведуть облік тільки доходів в Книзі обліку доходів, форма якої затверджена наказом Мінфіну України від 15.12.2011 р. №1637.
Підприємці на 3%-вій ставці ведуть облік доходів і витрат. Форма Книги обліку доходів і витрат, затверджена наказом Мінфіну України від 15.12.2011 р. №1637

 

Використання РРО при здійсненні готівкових розрахунків

Система оподаткування

Обовязковість використання РРО

Загальна система

Підприємець зобов’язаний використовувати РРО (або розрахункові квитанції з КОРОу випадках,дозволених діючим законодавством).

Єдиний податок

1 група

Звільнені від застосування РРО

Єдиний податок

2 група

Звільнені від застосування РРО,  якщо об’єм доходу протягом календарного року не перевищує 1 000 000 гривень. У випадку перевищення в календарному році данного об’єму доходу, застосування  РРО при готівкових розрахунках обов’язково. РРО необхідно застосовувати з  першого місяця кварталау, наступного за виникненням такого перевищення.

Єдиний податок

3 група

 

Реєстрація в якості платника ПДВ

Система

оподаткування

Реєстрація в якості платника ПДВ

Загальна система

При досягненні об’єму оподатковуваних операцій1 млн грн. за останні12 календарних місяців підприємецьзобов’язаний зареєструватись як платник ПДВ

Єдиний податок

1 і 2 група

Не являються платниками ПДВ.Однак,при ввозі імпортного товару в Україну сплачують ПДВ на загальних підставах.

Єдиний податок

3 група

Підприємці за ставкою3% являються платниками ПДВ. 
Підприємці, які застосовують ставку єдиного податку5%, можуть добровільно зареєструватися платниками ПДВ та перейти на сплату єдиного податку за ставкою2%

 

Сплата єдиного внеску

Система

оподаткування

Сплата єдиного внеску

Загальна система

Підприємці нараховують єдиний внесок за тімісяці, в яких ними був отриманий чистий дохід, за ставкою22%.
Внески сплачуються за підсумками рокудо 10 лютогона основі даних річної податкової декларації

Єдиний податок

1,2 і 3 група

Суму єдиного внеску підприємці визначають самостійно, але не менше мінімального внеску, який розраховується як добуток мінімальної зарплати в поточному місяці і ставки єдиного внеску (22%).
Єдиний внесок сплачується щоквартально до 20 числа місяця, наступного за кварталом

 

Періодично вносяться законодавчі змінидо умов оподаткування підприємців.


Приватне бухгалтерське бюро створене з метою надання бухгалтерської та юридичної  допомоги фізичним особам-підприємцям, юридичним та фізичним особам на етапі створення та ведення бізнесу.

У Приватному бухгалтерському бюро працюють тільки кваліфіковані спеціалісти, які постійно відслідковують зміни в законодавстві. Саме тому ми готові надати вам послуги високої якості.

Ми надаємо практичну допомогу з якісного, грамотного заповненні податкових декларацій фізичних осіб, веденні бухгалтерського обліку фізичних осіб-підриємців та організацій (ТОВ, ПП), відкритті та ліквідації бізнесу, надамо консультації з приводу оптимізації ваших доходів та витрат – наші спеціалісти завжди готові надати Вам ці,  а також інші юридичні послуги.

Якщо ви прийняли рішення відкрити свій бізнес, то ми підкажемо, яка організаційно-правова форма у Вашому випадку є оптимальною – реєстрація ФОП або ТОВ. Ми допоможемо Вам обрати найбільш оптимальну систему оподаткування для ведення бізнесу та застережемо від можливих помилок.

Бухгалтерський супровід– це основний напрям діяльностіПриватного Бухгалтерського Бюро. Укладаючи з нами  договір про бухгалтерськийсупровід, Ви звільняєте час, який раніше витрачали на походи до податкової та фондів. Наші спеціалісти підготують та подадутьрічну та квартальну звітність, розрахують податкиі видадуть вам всі необхідні квитанціїдля слати податків. МиБЕЗКОШТОВНОпроконсультуємо Вас з питань оподаткування, а також ви отримаєте додаткові знижки  на разові послуги, такі як:

  • реєстрація ПП, ТОВ;
  • реєстрація касового апарату (ККТ);
  • ліквідація ПП;
  • заповнення декларації;
  • та безліч інших послуг.

Наші контакти: тел. 0675001160, 0472560910

Адресаофісу: м. Черкаси, вул. Героїв Сталинграду,22А, оф. 209.

‹‹ вернуться назад

г. Черкассы
ул. Героев Сталинграда,22А
2 этаж, офис 209
тел.: /0472/ 56-09-10
e-mal: ch_lawoffice@ukr.net
© 2009 "Черкасское юридическое бюро"