Логотип Черкасского Юридического БюроЗатвержено нові форми реєстраційних карток!

Затверджені нові форми реєстраційних карток!

28 квітня 2015 року в Офіційному віснику України опублікований Наказ Міністерства юстиції № 529/5 від 10.04.2015 року “Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3178/5” (надалі за текстом — Наказ № 529/5).
Зазначеним Наказом вносяться зміни до форм реєстраційних карток, затверджених підпунктами 1.1, 1.2, 1.4, 1.16 пункту 1 наказу Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3178/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 року за № 1207/19945 (із змінами), та викладаються в новій редакції.

Так, зокрема, оновлено форми наступних реєстраційних карток:
- Форма 1 - Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи;
- Форма 2 - Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом 
реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення;
- Форма 4 - Реєстраційна картка про 
внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;
- Форма 16 - Реєстраційна картка про включення відомостей про юридичну особу.

Наказ набирає чинності через 5 днів з дня опублікування — тобто 3 травня 2015 року.

Форми карток в електронному форматі Microsoft Word у вільному доступі наявні як додатки до зазначеного Наказу № 529/5 на офіційному сайті Верховної ради України: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0421-15.

Головною відмінністю нових форм є заміна терміну «кінцевий вигодоодержувач» на термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)». Як вбачається, підставою таких змін є усунення розбіжностей у цих процедурних документах із вже прийнятими та чинними нормативними актами.

ПАМ'ЯТКА:
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість:
1) здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом:
- реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою,
- реалізації права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, 
- вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління;
2) здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше % статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше % статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

Джерело: Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII).

‹‹ вернуться назад

г. Черкассы
ул. Героев Сталинграда,22А
2 этаж, офис 209
тел.: /0472/ 56-09-10
e-mal: ch_lawoffice@ukr.net
© 2009 "Черкасское юридическое бюро"